Ebeveyn Danışmanlığı | Pedagog Öznur Simav

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveynlik çoğu zaman dünyaya çocuk getirmek ve anne-baba olmak anlamına gelse de daha geniş bir çerçevede ele alınabilir. Ebeveyn olmak, çocuğumun beklentilerini bilmek, ihtiyaçlarını anlamak ve karşılayabilmek, gelişimine destek vermek ve bunları çocuğumun bireyselliğine uygun olarak yapmak anlamına da gelir. Bu süreç boyunca karşılaşılabilecek sorunları bilmek ve sağlıklı bir şekilde yönetmek ebeveynlerin sorumluluğundadır.

Bebeklikten ergenliğe kadar olan süreç boyunca çocuk hızlı bir gelişim ve değişim süreci yaşar ve bunun sonucunda gelişimsel kriz dediğimiz bazı dönemlerden geçer. Her yeni yaş çocuk için gelişimsel kriz anlamına gelir. Bu krizlerin yaşanması çocuğun gelişimi açısından çok normal olmakla birlikte sağlıklı bir şekilde çözülmesi ve atlatılması hem çocuk hem de ebeveynler için oldukça önemlidir. Bu süreçlerde yaşanan çoğu sorun, ebeveynin çocuğun gelişimsel döneminin özelliklerini, iletişim ve ilişki dilini, yaşanabilecek normal ve zorlu davranışları bilmemesinden ve gelişimsel krizi yönetememesinden kaynaklanır.

Ebeveyn danışmanlığı bu noktada bebeklik ve çocukluk dönemiyle ilgili ebeveynleri bilgilendirmeyi, gelişimsel krizlerin sağlıklı bir şekilde çözülmesini ve atlatılmasını, sorunlara sistemik ve çözüm odaklı yaklaşarak aileleri desteklemeyi amaçlayan danışmanlık hizmetidir.

Ebeveyn Danışmanlığına Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Ebeveyn danışmanlığının temel amacı sorunların daha oluşmadan erken müdahale etmek, sorunlar oluştuğunda ise çözülmesini ve daha çok büyümeden sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

Aşağıda sıralanan dönemlerde ailelere döneme özgü sorunlar için ebeveyn danışmanlığı hizmeti verilir.

Hamilelik ve 0-2 Yaş Dönemi Ebeveyn Danışmanlığı


Hamilelik dönemi ebeveyn danışmanlığı; hamilelik döneminde annenin stresiyle baş edebilmesi, stresini düzenleyebilmesi, karı-koca olarak süreçte birbirilerine nasıl destek olacakları, birbirlerini nasıl rahatlatacakları ve bebek doğduktan sonra oluşabilecek krizler ve bu krizleri yönetmek konusunda bilgilenmeleri amacıyla verilen danışmanlık hizmetidir. Bebek doğduktan sonra, 0-2 yaş dönemine yönelik ebeveyn danışmanlığı ; bebeklik dönemi gelişim özellikleri, sağlıklı ve güvenli anne-bebek ilişkisinin nasıl kurulacağı, anne-bebek ilişkisindeki önemli noktalar ( bağlanma, emzirme, uyuma vb.) bebeğin anneden duygusal olarak nasıl besleneceği gibi konularda destek verilen danışmanlık hizmetidir. Bu süreçte değişen aile sisteminde anne-babanın yeni rolleri ve bu rollerin gerektirdiği yeni beceriler, babanın anneye nasıl destek olacağı, birlikte yeni sisteme nasıl uyum sağlayacakları ve işlevsel ebeveynlik becerileri kazandırma konusunda da destek verilir.

2-12 Yaş Dönemi Ebeveyn Danışmanlığı


2-12 yaş arasındaki çocukların gelişim özellikleri, gelişim döneminin iletişim ve ilişki dili, bu dönemde yaşanabilecek normal ve zorlu davranışlar konusunda ayrıntılı bilgi verilir. Süreç boyunca ebeveynlere çocukların yaşına göre beklentilerini düzenleme, sosyal becerilerini güçlendirme, ilgilerini ve becerilerini tanıma ve geliştirme, ders çalışma alışkanlığı kazandırma, okula başlama gibi konularda ve sorumluluk kazandırma, kural koyma, seçim hakkı verme, sağlıklı ve gerçekçi sınır koyma gibi daha birçok konuda destek verilir. Çocukla ebeveyn arasında yaşanabilecek krizler ve bu krizlerin sağlıklı bir şekilde atlatılması ve yönetilmesi ile ilgili işlevsel ebeveynlik becerileri kazandırılması amaçlanır.

Ebeveyn Danışmanlığı Nasıl Çalışır

Ebeveyn danışmanlığı sürecinde aileye çocuğun gelişim dönemine göre ;

  • Gelişim döneminin özellikleri ( Örneğin : Hangi yaş döneminde ne tür davranışlar görülür ?)
  • Gelişim döneminin iletişim ve ilişki dili ( Örneğin : Nasıl iletişim/ilişki kuracağım, ne demeliyim ? )
  • Gelişim döneminin normal ve zorlu davranışları (Örneğin : Çocuk hangi yaş döneminde ne tür krizler yaşar ?) konularında ayrıntılı bir psiko-eğitim verilir. Sonrasında var olan kriz durumlarıyla ilgili aile sistemini düzenleyici, ebeveynlerin çocukla ilişkisini güçlendirecek ve işlevsel ebeveynlik becerileri kazandırmaya yönelik çözüm odaklı çalışmalar yapılır.

Ebeveyn Danışmanlığından Kimler Faydanabilir

Ebeveyn danışmanlığından anne-babalar ve anne-baba adayları faydalanabilir.

"Çocuk ve Ergen Terapilerinde"

Çocuklar yaşadıkları sorunların farkında değildirler. Kendilerini çok iyi anlatamazlar. Geliştirilmesi ve keşfedilmesi gereken özelliklerini de ortaya çıkarmak gerekir. Ruh sağlığı yerinde bir şekilde, daha iyi yaşama hazırlamak için..Çocuk ve ergenlerle çalışmalarda, çocuğa özel, teknikler uygulanarak, kendilerini ifade edebilmeleri sağlanır. Özellikle, ergenlikte ebeveyn ile yaşanan sorunlarda köprü görevi sunulur.